263180 | Vernieuwde watertoets. Vergoedingsregeling bij bouw- en verkavelingsverbod

TOURY John

NjW, 08.02.2012, V.11, (256), 82-92

In dit artikel wordt ingegaan op de watertoets zoals deze vandaag bestaat. Daarnaast komt ook de recente wijziging van het uitvoeringsbesluit aan bod dat op 01.03.2012 in werking zal treden. Men focust ook op de problematiek inzake bouw- en verkavelingsvergunningen in geval van een negatieve watertoets. Het artikel eindigt met enkele beschouwingen over de vergoedingsregeling, met name de leer van de quasi-onteigening en de leer van de gelijkheid bij openbare lasten.

Inhoudstafel:

  • Inleiding: korte schets van het huidige systeem en de nieuwe wijzigingen:
    • I. Toepassingsgebied van de watertoets;
    • II. Uitvoering van de watertoets en motivering;
    • III. De aanpassingen door het nieuwe waterbesluit;
    • IV. De vergoedingsproblematiek bij het bouw- of verkavelingsverbod door toepassing van de negatieve watertoets.
  • Slotbeschouwing.