263185 | Projectoproep 2019 aankoop gronden voor bebossing
Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

https://www.natuurenbos.be - Geraadpleegd op 14.03.2019

Via deze projectoproep wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de kans bieden aan zowel privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, als alle publiekrechterlijke rechtspersonen om een bijdrage te leveren tot bebossing. In die laatste categorie komen naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De projectvoorstellen kunnen tot 30.04.2019 ingediend worden.

De subsidie bedraagt 60 % van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5 EUR/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. De Vlaamse overheid heeft hiervoor 1 miljoen EUR voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

Alle informatie (criteria, procedure, voorwaarden) is te vinden in de infobundels ('Infobundel voor publiekrechtelijke rechtspersonen' en 'Infobundel voor privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen').

 link