264109 | 02.03.2012 MB tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenant (officieren) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,HUYTEBROECK Evelyne

B.S., 09.03.2012,2e uitgave, V.182,15149-15153+ bijlagen 15153-15164; B.S., 15.03.2012,1e édition, V.182, (84), 15829

Het wervingsexamen voor Nederlandstalige en Franstalige brandweermannen-ambulanciers en onderluitenant (officieren) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) wordt door SELOR georganiseerd. De DBDMH is belast met de praktische organisatie van de infosessie, de fysieke proeven en de praktiiktechnische proef.

De beschrijving van de aan de brandweerman-ambulancier toevertrouwde functies is opgenomen in bijlage A bij onderhavig besluit. De beschrijving van de aan de officieren toevertrouwde functies is opgenomen in bijlage D bij onderhavig besluit.

De voorwaarden van medische geschiktheid, zoals bepaald in bijlage B bij onderhavig besluit, zullen worden gecontroleerd wanneer de geslaagde kandidaten van het wervingsexamen tot de stage worden toegelaten.

Het wervingsexamen begint met een informatiesessie. De aanwezigheid van de kandidaten is verplicht. De kandidaten die aanwezig zijn op de informatiesessie, mogen aan het tweede gedeelte van het wervingsexamen deelnemen. Het wervingsexamen gaat vervolgens verder met de fysieke proeven die in één sessie of in twee verschillende sessies plaatsvinden, volgens de beschikbaarheid van de sportcomplexen. Het protocol van deze proeven, evenals de slaagvoorwaarden, zijn opgenomen in bijlage C bij onderhavig besluit.