267742 | Drinkwatervoorziening in België: sectoronderzoek

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie

Brussel:Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2012,46 p.

Het eerste deel van deze analyse bepaalt het wettelijk kader waarbinnen de drinkwatersector evolueert en in het bijzonder de omzetting in de regionale wetgeving van de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook de structuur van de drinkwatersector in België wordt gedetailleerd beschreven. Het belangrijkste deel van de analyse is echter gewijd aan de prijs van het drinkwater.

Inhoudstafel:

 • Inleiding;
 • Regelgevend kader:
  • De Europese Kaderrichtlijn Water en de gevolgen voor het watertariferingssysteem.
  • Omzetting van de kaderrichtlijn water in België
 • Structuur van de sector:
  • De watercyclus;
  • Productie, distributie en zuivering van afvalwater: de belangrijkste spelers;
  • Marktaandeel van de drinkwatermaatschappijen;
  • Financiële analyse van de drinkwatermaatschappij
  • Tewerkstelling en investeringen in de drinkwatersector.
 • De waterprijs in België:
  • Tariferingssysteem;
  • Procedure tot aanvraag van een prijsverhoging;
  • Verloop van de drinkwaterprijs in België;
  • Vergelijking met de buurlanden.
 • Conclusie.