268269 | Milieuwetboek milieuhandhaving, afval en water 2016

HEYMAN Jan

Mechelen:Kluwer, 2016,1700 p.

Dit boek bestaat uit drie delen en bevat de actuele gecoördineerde wetgeving in Vlaanderen over afval, bodem, oppervlaktewater en grondwater met onder andere het Afvalstoffendecreet en het Vlarea, het Bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo, het Grondwaterdecreet en het Meststoffendecreet .

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).