271020 | 01.03.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening - Dec. betr. het integraal waterbeleid (art. 35 - 37)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
Vlaams Min. van Financiƫn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe

BS 2013-04-15, (2e uitg.)

Dit hoofdstuk komt tegemoet aan een aantal vereisten die in de Overstromingsrichtlijn worden gesteld. Zo wordt vereist rekening te houden met het vermoedelijke effect van klimaatsverandering op het plaatsvinden van overstromingen bij de toetsing van de overstromingsrisicobeheerplannen. Verder wordt vereist dat de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, de overstromingsgevaarkaarten, overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen ter beschikking van het publiek worden gesteld.

Omdat in stroomgebiedbeheerplannen nog andere vermoedelijke gevolgen van klimaatsverandering aan bod komen dan enkel overstromingen, wordt aangegeven dat onder meer met betrekking tot overstromingen rekening moet worden gehouden met vermoedelijke gevolgen van klimaatsverandering. Hiertoe wordt art. 34, par. 2, eerste lid, DIWB aangepast.

Art. 60, par. 2, en 61, par. 2, DIWB worden eveneens aangepast: naast het ter beschikking stellen van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, worden ook de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten ter beschikking van het publiek gesteld.