278331 | 27.08.2013 V. nr. 835 (Vl. P.): Natuurrampen en overstromingen - Risicomanagement

DE MEYER Jos

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

De Europese overstromingsrichtlijn verplicht de gemeenten niet dat zij de overstromingsrisico's aan hun inwoners aangeven. De opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen is een gewestelijke bevoegdheid. De Europese richtlijn voorziet in co├Ârdinatie en afstemming. Deze co├Ârdinatie is via het decreet integraal waterbeleid toegewezen aan de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie.

In vele gevallen is een milieu-incident onderdeel van een ruimere calamiteit waaraan nog andere disciplines te pas komen, bijvoorbeeld de interventie en de gezondheidszorg. Het beheersen van deze crisissen is geregeld via de nationale rampenplanning verankerd in de federale wetgeving.