279418 | Slim omgaan met regenwater

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.integraalwaterbeleid.be - Geraadpleegd op 24.12.2013

Op 05.07.2013 is een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze treedt in werking op 01.01.2014. Deze brochure geeft tips om bij bouwen of verbouwen te voldoen aan deze verordening.

Inhoudstafel:

  • Water opvangen? Besparend, ecologisch en veilig!
  • Regenwater opvangen en gebruiken;
  • Regenwater in de grond laten sijpelen met een infiltratiesysteem;
  • Regenwater bufferen en vertraagd afvoeren.