279985 | 28.03.2014 Dec. betr. de landinrichting

Vlaams Min. van Financiƫn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 22.08.2014,2e uitgave, V.184, (232), 63616-63635

Dit decreet biedt een aantal instrumenten aan om oplossingen op maat aan te reiken voor projecten inzake de inrichting van de beschikbare ruimte in Vlaanderen. Die instrumenten hebben betrekking op inrichting, beheer, grondverwerving, grondmobiliteit en flankerend beleid, en kunnen op maat en in onderlinge samenhang worden ingezet ter realisatie van een breed scala aan plannen en projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimte.

De instrumenten uit de instrumentenkoffer kunnen via drie procedures ingezet worden. De eerste procedure is de landinrichting, de tweede zijn de projecten, plannen en programma's van de verschillende bestuursniveaus met betrekking tot het beheer en de inrichting van een gebied en de derde procedure is via een beheervisie en dit enkel voor de instrumenten voor beheer.
Het gaat om de volgende instrumenten:

 1. Instrumenten voor inrichting:
  • Inrichtingswerken (uit kracht van wet);
  • Erfdienstbaarheden tot openbaar nut;
  • Vergoeding voor waardeverlies van gronden.
 2. Instrumenten voor beheer:
  • Beheerovereenkomst;
  • Dienstenvergoeding.
 3. Instrumenten voor verwerving en grondmobiliteit:
  • Verwerving;
  • Recht van voorkoop;
  • Vrijwillige herverkaveling;
  • Herverkaveling uit kracht van wet;
  • Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil.
 4. Andere instrumenten:
  • Vergoedingen bij een lokale grondenbank;
  • Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsstopzetting, bedrijfsreconversie;
  • Koopplicht.