280418 | 16.05.2014 BVR betr. de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013 [ Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014]

Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,BOURGEOIS Geert

B.S., 27.10.2014, V.184, (298), 82555-82604

Dit besluit voert het Onroerenderfgoeddecreet uit. Het stelt onder andere vast hoe een gemeente kan worden erkend als 'onroerend erfgoedgemeente' en hoe een groep van gemeenten behalve erkenning ook subsidies voor een 'intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst' kunnen krijgen. Daarnaast wordt er onder meer ingegaan op voorwaarden over erfgoeddepots, inventarissen, onderhouds- en beschermingsvoorschriften, premies en subsidies.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. - Inleidende bepaling;
 • Hfst. 2. - Definities;
 • Hfst. 3. - Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid:
  • Afd. 1. - Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed;
  • Afd. 2. - Erkenning als onroerenderfgoedgemeente;
  • Afd. 3. - Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst;
  • Afd. 4. - Erkenning als onroerenderfgoeddepot;
  • Afd. 5. - Aanduiding als erkende archeoloog;
  • Afd. 6. - Aanduiding als erkende metaaldetectorist;
  • Afd. 7. - Kwaliteitslabel onroerenderfgoedondernemers.
 • Hfst. 4. - Inventarissen:
  • Afd. 1. - Criteria voor opname in de vastgestelde inventarissen;
  • Afd. 2. - Zorgplicht.
 • Hfst. 5. - Archeologie:
  • Afd. 1: Algemene voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van beschermde goederen;
  • Afd. 2: Toelatingsplichten;
  • Afd. 3: De toelatingsprocedure voor handelingen aan of in beschermde goederen;
  • Afd. 4: De meldingsprocedure voor schadegevallen en noodmaatregelen;
  • Afd. 5: Register van toelatingen en adviezen;
  • Afd. 6: Herkenningsteken;
  • Afd. 7: Erfgoedlandschappen.
 • Hfst. 6. - Beschermingen en erfgoedlandschappen:
  • Afd. 1. - Algemene voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van beschermde goederen;
  • Afd. 2. - Toelatingsplichten;
  • Afd. 3. - De toelatingsprocedure voor handelingen aan of in beschermde goederen;
  • Afd. 4. - De meldingsprocedure voor schadegevallen en noodmaatregelen;
  • Afd. 5. - Register van toelatingen en adviezen;
  • Afd. 6. - Herkenningsteken;
  • Afd. 7. - Erfgoedlandschappen.
 • Hfst. 7. - Onroerenderfgoedrichtplannen;
 • Hfst. 8. - Beheer van onroerend erfgoed:
  • Afd. 1. - Beheersplannen;
  • Afd. 2. - Beheerscommissies.
 • Hfst. 9. - Prijzen:
  • Afd. 1. - Onroerenderfgoedprijs;
  • Afd. 2. - Europese Landschapsprijs.
 • Hfst. 10. - Subsidies:
  • Afd. 1. - Subsidies in het kader van samenwerkingsovereenkomsten;
  • Afd. 2. - Subsidies in het kader van beheersovereenkomsten;
  • Afd. 3. - Projectsubsidies.
 • Hfst. 11. - Premies:
  • Afd. 1. - Onroerende goederen waarvoor geen premies worden toegekend;
  • Afd. 2. - Erfgoedpremie;
  • Afd. 3. - Onderzoekspremie;
  • Afd. 4. - Meerjarenpremieovereenkomsten voor grote of langdurige werkzaamheden aan of in beschermde goederen of erfgoedlandschappen;
  • Afd. 5. - Kwaliteit;
  • Afd. 6. - Terugbetaling van premies.
 • Hfst. 12. - Handhaving;
 • Hfst. 13. - Wijzigings-, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen:
  • Afd. 1. - Wijzigingsbepalingen;
  • Afd. 2. - Opheffingsbepalingen;
  • Afd. 3. - Overgangsbepalingen;
  • Afd. 4. - Inwerkingtreding.