280953 | M.A., M.L. en D.B. nv / OM
Gent, 13 september 2013

Een bedrijf gaat tijdens werken over tot het dempen van een gracht, zonder hiervoor een stedenbouwkundige vergunning te hebben. Het gaat hier om een aanmerkelijke reliëfwijziging. Het perceel maakt namelijk deel uit van uit hun natuur met oppervlaktewater overstroombare gronden, die gevoed worden door grondwater en die een kwetsbaar milieu vormen. De uitgevoerde reliëfwijziging heeft deze fysische systeemopbouw ernstig verstoord. De natte slenk en poel dienen immers dieper te liggen dan het bodempeil van de aanliggende valleigraslanden, wat door de uitgevoerde werken niet meer het geval is: het perceel werd praktisch geëgaliseerd. Deze reliëfwijziging zonder voorafgaande schriftelijke vergunning schendt de wet (art. 4.2.14 VCRO).