28318 | 21.04.1982 BVE houdende nadere regelen voor het aanvragen, verlenen, weigeren, vervallen en intrekken van een vergunning voor de verwijdering van afvalstoffen

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 15.05.1982, V.152, (94), 5921-5923

Iedere inrichting waarbinnen afval verwijderingsactiviteiten worden uitgeoefend zijn onderworpen aan een vergunning afgeleverd door de bestendige deputatie na advies van het schepencollege. Dit BVE beschrijft de aanvraagprocedure.