287333 | 23.04.2014 BVR Aanwijzing (met toepassing van de Habitatrichtlijn) van de speciale beschermingszone (…) en definitieve vaststelling (voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone (…)) van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 04.10.2016, V.186, (267), 68299-68300; B.S., 04.10.2016, V.186, (267), 68300-68301; B.S., 04.10.2016, V.186, (267), 68301-68302; B.S., 04.10.2016, V.186, (267), 68303-68304

Dit document bevat een lijst van de aanwijzingsbesluiten als speciale beschermingszones, eventueel in toepassing van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. Overeenkomstig art. 36bis, par. 9, vierde lid, van het Natuurbehoudsdecreet liggen ze ter inzage in de betrokken provincies en gemeenten.

Opeenvolgende besluiten: