287902 | 19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 - Vlaamse Milieumaatschappij (art. 79)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2014-12-30, (1e uitg.)

Door de werking van art. 10.2.5, par. 2, DABM (de financiële middelen van de Vlaamse Milieumaatschappij) mogen de ontvangsten vermeld in art. 10.2.5, par. 1, 13°, DABM enkel aangewend worden in het kader van het beleid inzake waterhuishouding, voor de Polders en Wateringen, met uitzondering evenwel van de loon- en werkingskosten van de VMM. Door het schrappen van art. 10.2.5, par. 1, 13°, a), DABM worden alle inkomsten uit Europese steunprogramma’s die de Vlaamse Milieumaatschappij ontvangt, beschouwd als ontvangsten uit subsidies waarvoor de VMM als begunstigde in aanmerking komt.

nvdr: Om de inhoudstafel van het programmadecreet te consulteren, zie doc. nr. 287720.