291913 | 26.02.2015 V. nr. 187 (K.): Polderbelasting
Uyttersprot Goedele
Min. van Financiƫn, VAN OVERTVELDT Johan

V. en A., K., 13.04.2015,2014-2015, (20), 155-157

Art. 173 van de Grondwet bepaalt dat de Polders en Wateringen geen wettelijke toestemming behoeven om een retributie in te voeren. Het vermelde artikel - en bij uitbreiding de ganse Grondwet - sluit nergens uit dat de inning of invordering van die belasting wordt toevertrouwd aan een andere instantie die de inning en invordering ervan voor rekening van de Polders en Wateringen op een efficiƫntere wijze zou kunnen doen.