292306 | 02.09.2014 V. nr. 37 (Vl. P.): Bescherming kustpolders - Initiatieven

VANDENBERGHE Steve

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014

Dit antwoord bespreekt de bescherming van historisch permanente poldergraslanden. Landbouwers die voortaan betalingen ontvangen in het kader van de directe steun, zijn 'vergroeningsplichtig'. Zij moeten minstens de vergroeningsmaatregelen nemen op hun bedrijf (zorgen voor gewasdiversificatie, aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud blijvend grasland), of maatregelen die hiermee gelijkgesteld zijn.