29582 | *17.07.1984 BVE houdende aanvulling van het KB 23.07.1981 betr. de subsidiƫring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of (...) rechtspersonen worden uitgevoerd

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 25.07.1984, V.154, (143), 10590-10591

*17.07.1984 BVE houdende aanvulling van het KB 23.07.1981 betr. de subsidiƫring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd De Vlaamse Executieve subsidieert 90 % van de uitgaven voor de eerste inrichting en uitrusting van nieuwe containerparken voor de selectieve verzameling en tijdelijk opslag van afvalstoffen die teruggewonnen of hergebruikt kunnen worden. De verwerving van gronden is hierin niet begrepen.