299470 | 05.02.2016 BVR houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 22.03.2016, V.186, (84), 19726-19733

Dit besluit bepaalt de doelstellingen van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur en de te gebruiken methode (het tariefpad, onderbouwd door een tariefplan, de jaarlijkse opvolging en mogelijke bijsturing).

De volgende bepalingen worden gewijzigd, ingevoegd of opgeheven:

  • het opschrift van hoofdstuk VI, art. 16 (opgeheven), 17 (opgeheven) en 18 (opgeheven) van het BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;
  • de art. 1, 14, 14/1 tot en met 14/4 (nieuw), 16 (opgeheven), 17, 19 en 27/2 van het BVR 08.04.2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.