302117 | 20.05.2016 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria van bijlage 2.4.1

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 27.06.2016, V.186, (173), 38655-38659

Dit besluit omvat de omzetting van de relevante delen van de Europese Richtlijn over de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. Naast nitraten en ammonium moeten lidstaten bij het vaststellen van de drempelwaarden nu ook rekening houden met nitriet en totaal fosfor.

De bijlage 2.4.1 bij het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wordt gewijzigd.