303562 | 24.06.2016 Dec. houdende de Vlaamse sociale bescherming

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANDEURZEN Jo *

B.S., 06.09.2016, V.186, (238), 59670-59684

Dit decreet zet een eerste stap in de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het legt een decretale basis voor de Vlaamse zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Er wordt gekozen voor een verzekeringsmodel waarbij de betaling van een premie gekoppeld is aan rechten op financiƫle tegemoetkomingen en vergoedingen voor zorg, naar het model van de zorgverzekering. De huidige premie zorgverzekering wordt de premie Vlaamse sociale bescherming. De onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming (VSB) zijn:

  • de bestaande zorgverzekering;
  • de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB);
  • een vraaggestuurde financiering van de residentiĆ«le ouderenzorg, de opvang in beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • de revalidatie;
  • leeftijdsonafhankelijke hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen;
  • financiering en inkomensrelatering met betrekking tot de eigen bijdrage regeling in de thuiszorg.

Daarnaast maakt ook het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een beperking een van de pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uit.

De uitvoering van de VSB wordt toevertrouwd aan de zorgkassen die in Vlaanderen de functie van uniek loket kunnen opnemen voor alle rechten op tegemoetkoming voor zorg. Het decreet gaat uit van een automatische toekenning van rechten. De burger zal zelf rechtstreeks een aanvraag kunnen doen. Hij kan ook terecht bij zijn zorgkas. Maar ook een sociale dienst (een OCMW, sociale dienst van de gemeente, Sociaal Huis of dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds) kan helpen bij de aanvraag, zoals dit nu reeds mogelijk is.

De VSB ondersteunt mensen met een (langdurige) zorgnood en wil hen de mogelijkheid bieden om de regie van hun zorg in eigen handen te houden. De VSB maakt zorg zowel thuis als residentieel financieel toegankelijk, in zoverre de kosten een Vlaamse bevoegdheid zijn. De VSB wordt daartoe uitgebouwd als een volksverzekering.

Voor de Vlaamse Brusselaars wordt een aangepaste Vlaamse sociale bescherming uitgebouwd. Er wordt wel een overgangsperiode ingebouwd, waarbij Brusselaars voor het basisondersteuningsbudget en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden tot 2020 kunnen aansluiten zonder wachttijd op te lopen.