304491 | BVR houdende de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 25.04.2018, V.188, (99), 36270-36271+bijlage 36272

Dit besluit bevat de lijst van polders die, in het kader van de modernisering van polders en wateringen, worden samengevoegd om te komen tot een daadkrachtigere invulling van de doelstellingen vermeld in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid. Het laatste besluit bepaalt de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek.