305986 | 18.11.2016 BVR wijz. bijlage I.A. bij BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 13.12.2016,2e uitgave, V.186, (328), 84926-84927

Dit besluit wijzigt de bijlage I.A. bij het BVR 08.12.1998, wat een oplijsting vormt van de oppervlaktewateren met bestemming drinkwater categorie A3. Dit besluit voegt daaraan het Kanaal Gent-Oostende toe.