311322 | 10.03.2017 V. nr. 465 (Vl. P.): Herziening subsidiebesluit riolering - Stand van zaken

DE VROE Gwenny

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017

De minister somt de aanpassingen aan het subsidiebesluit riolering op. Het betreft het subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen.

De belangrijkste wijzigingen aan het Subsidiebesluit rioleringen zijn:

  • een optimalisatie van de bestaande procedure met het oog op het sneller en efficiënter verloop van de subsidieprojecten;
  • één globaal subsidiepercentage van 75 %;
  • het moment van bepaling en vastlegging van het subsidiebedrag verschuift naar een latere fase in de procedure, namelijk op basis van een gunningsdossier;
  • de subsidie voor IBA’s wordt gedifferentieerd naargelang de prioriteit van de IBA’s.