313447 | Zakboekje Milieuhandhaving 2018
GEYSELS Frans
et al.

Mechelen:Kluwer, 2018, 702 p.

Dit boek is een handleiding voor de openbare besturen bij het handhaven van de milieuhygiëne. Deze nieuwe editie (2018) houdt rekening met de inwerkingtreding van het handhavingsdecreet omgevingsvergunning.

Inhoudstafel:

 • Deel 1: Milieuwetgeving en milieubeleid in Vlaanderen;
 • Deel 2: Algemene basisinfo handhaving;
 • Deel 3: Praktische basisinfo handhaving:
  • Hfst. 1. - Afvalstoffen;
  • Hfst. 2. - Bodem;
  • Hfst. 3. - Geluidshinder;
  • Hfst. 4. - Gevaarlijke stoffen;
  • Hfst. 5. - Grondwater;
  • Hfst. 6. - Luchtverontreiniging;
  • Hfst. 7. - Mest;
  • Hfst. 8. - Oppervlaktewater;
  • Hfst. 9. - Straling;
  • Hfst. 10. - Hinderlijke inrichtingen.
 • Deel 4: Adressen;
 • Deel 5: Bijlagen:
  • Bijlage 1: Erkende laboratoria;
  • Bijlage 2: Checklist strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersonen;
  • Bijlage 3: Checklist economisch voordeel en milieuschade;
  • Bijlage 4: Checklist technische controle / monsterneming;
  • Bijlage 5: Lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen;
  • Bijlage 6: Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaams Gewest 2012;
  • Bijlage 7: Sorteernota 2012;
  • Bijlage 8: Model van proces-verbaal milieu;
  • Bijlage 9: Model van verslag van vaststelling milieu;
  • Bijlage 10: Verzendings- en beslissingsfiche parket - origineel;
  • Bijlage 11: Verzendings- en beslissingsfiche parket - herinnering;
  • Bijlage 12: Feedbackformulier verbaliserende overheid/parket - milieu en RO;
  • Bijlage 13: Raadgeving milieu en RO;
  • Bijlage 14: Aanmaning milieu met PV of verslag van vaststelling;
  • Bijlage 15: Aanmaning milieu zonder PV of verslag van vaststelling.

 link