315167 | n.v. Vulsteke Industrial / Watering de Burggravestroom
R.v.St., 12 oktober 2017, 12e K., nr. 239369

De gekozen inschrijver heeft de voorgeschreven aanvangstermijn van 120 kalenderdagen bij wel in acht genomen en heeft dus een op dit punt regelmatige offerte ingediend. De door hem in zijn schema inzake uitvoering opgegeven startdatum mag niet worden beschouwd als een afwijking van de door de aanbestedende overheid naderhand op te geven aanvangsdatum.

Deze zaak betreft een opdracht voor het uitvoeren van bouwwerken. De gunningswijze is de open aanbesteding. Het enige motief voor het onregelmatig verklaren van de offerte van de niet-gekozen inschrijver is het niet respecteren van de uitvoeringstermijn van 120 kalenderdagen is.

Uit de technische bepalingen van het bestek inzake de opmaak van de stabiliteitsstudie blijkt duidelijk dat deze studie tot de opdracht van de inschrijver behoort en inbegrepen is in de voorgeschreven termijn van 120 dagen waarbinnen de volledige opdracht moet worden uitgevoerd. Dat de eigenlijke werken pas starten vanaf de goedkeuring van de plannen, doet hier niets van af. De door de niet-gekozen inschrijver voorgestelde werkwijze wijkt aldus af van de betrokken besteksbepaling die als een substantiƫle bepaling kan worden aangemerkt.

Het beroep wordt verworpen.