316550 | (Ver)kopen in het omgevingsrecht
DEVOS Dominique
et al.

Brussel:Larcier, 2017,182 p.

Dit boek bespreekt de verplichtingen die gelden bij een koop-verkoop van een onroerend goed inzake de voorkooprechten. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de procedures rond de omgevingsvergunning, inzake bodem, onroerend erfgoed en water.

Inhoudstafel:

  • Voorwoord;
  • Informatieverplichtingen en gemeenrechtelijke sanctiemechanismen;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het omgevingsrecht;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het bosdecreet;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het Onroerenderfgoeddecreet;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het decreet Integraal Waterbeleid;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het Bodemdecreet;
  • De informatieverplichting van de notaris in het omgevingsrecht.

 link