316552 | Omgeving TeRecht - (ver)kopen in het omgevingsrecht
DEVOS Dominique

Brussel:Larcier, 2017,182 p.

Dit boek bespreekt de informatieverplichtingen die een verkoper van een onroerend goed - en zijn notaris - heeft ten aanzien van de koper. Naast de principes van de koop-verkoop, wordt ingegaan op het Omgevingsvergunningsdecreet, Bodemsaneringsdecreet, Onroerenderfgoeddecreet en het Decreet Integraal Waterbeleid.

Inhoudstafel:

  • Voorwoord: De gewaarschuwde koper: informatieverplichtingen en sanctiemechanismen in het omgevingsrecht;
  • Informatieverplichtingen en gemeenrechtelijke sanctiemechanismen;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het omgevingsrecht;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het Bosdecreet;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het Onroerenderfgoeddecreet;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het decreet Integraal Waterbeleid;
  • Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het Bodemdecreet;
  • De informatieverplichting van de notaris in het omgevingsrecht.

 link