318728 | 13.12.2017 V. nr. 371 (Vl. P.): Asbezorging in waterwegen - Voorwaarden
MAERTENS Bert
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.02.2018

Asbezorging in de rivier is mogelijk maar hierbij moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden, onder andere toestemming van de gemeente.

De randvoorwaarden voor asbezorging in de rivier zijn onder andere de volgende:

  • Er moet toestemming worden verkregen van de gemeente waar de asbezorging plaatsvindt en van de waterwegbeheerder. Voor zover de asbezorging plaatsvindt vanop het openbaar domein in beheer door de waterwegbeheerder, moet er een retributie/administratieve kost worden betaald;
  • Niet-oplosbare urnen worden niet toegestaan omdat er een risico is op schadegevallen bij het scheepvaartverkeer;
  • Het berijden van het jaagpad met gemotoriseerde voertuigen in functie van asbezorging is niet toegelaten;
  • De scheepvaart mag niet worden gehinderd bij het uitstrooien van de assen;
  • De Vlaamse Milieu Maatschappij wil graag op de hoogte te worden gebracht van de zones in oppervlaktewater waar dit wordt toegestaan, alsmede van het aantal asbezorgingen.

In functie van de concrete locatie kunnen extra voorwaarden worden opgelegd.