322510 | x
Cass., 10 oktober 2017, P160639

Het onrechtstreeks lozen of inbrengen van verontreinigende stoffen in de openbare riolen is strafbaar op grond van art. 2 van het decreet Oppervlaktewateren en art. 16.6.2. DABM. De personen die niet voldoende voorzorgen namen om de verontreiniging van het op de bielzen vallend regenwater te voorkomen met als gevolg dat het verontreinigd water via de riolering in de oppervlaktewateren terecht kwam, worden veroordeeld tot een geldboete. Met die reden stelt het arrest terecht vast dat het verontreinigde water onrechtstreeks in de riolering terechtkwam.