323938 | 22.06.2018 V. nr. 563 (Vl. P.): Voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden - Brief CIW

PIRA Ingrid

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting

In de procedure voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden is bepaald dat voorafgaand advies gevraagd wordt aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het watergevoelig openruimtegebied gelegen is, waarbij advies kan uitgebracht worden binnen de dertig dagen na ontvangst van de adviesvraag van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Er zijn geen specifieke richtlijnen vastgelegd voor het advies van het college van burgemeester en schepenen. Het college kan vrij beslissen een al dan niet positief advies te geven.

Met het BVR 15.06.2018 houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden, legde de Vlaamse Regering de nadere regels vast voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden definitief goed. Het besluit bepaalt de procedure voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden en de consultatie en het openbaar onderzoek erover.