327686 | 04.12.2018 V. nr. 251 (Vl. P.): Renovatie Potpolder IV en Hof Ten Rijen Waasmunster - Oneigenlijk gebruik Dijkendecreet
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn WEYTS Ben
DE MEYER Jos

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2018-2019 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 09.02.2019

De gewestelijke waterbeheerders kunnen alle noodzakelijke waterkeringswerken, alle werken tot de aanleg of aanpassing van overstromingsbekkens en wachtbekkens, en alle werken tot de aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegangswegen naar de waterkeringswerken, overstromingsbekkens en wachtbekkens uitvoeren op onroerende goederen, gelegen onder meer langs de Beneden-Durme (decreet 16.04.1996).