39880 | 10.04.1992 KB tot coördinatie van wettelijke bepalingen inzake inkomstenbelastingen [ WIB 1992 ]

Min. van Financiën,MAYSTADT Philippe

B.S., 30.07.1992, V.162, (147), 17121-17127; Bull.Bel., augustus-september 1992, V.68, (719), 2030-2042

Dit document bevat het KB 10.04.1992 tot coördinatie van wettelijke bepalingen inzake inkomstenbelastingen (WIB 1992).

nvdr: het WIB 92, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing wat betreft het Vlaamse Gewest, met uitzondering van art. 249, art. 464 en titel IX, met behoud van de toepassing van art. 5.0.0.0.6 VCF, wordt op 01.01.2014 opgeheven door het decreet 13.12.2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (zie doc. nr. 277592).