45039 | 13.10.1992 Omz. Onbevaarbare waterlopen - Aanleg vispassages
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, BALTHAZAR H.

Best.mem.:O.-Vl., 12.11.1992, (16), 258

De gemeenten worden verzocht in de toekomst bij het opmaken van ontwerpen voor saneringswerken in de onbevaarbare waterlopen vallend onder hun beheer, de eventuele noodzaak te onderzoeken voor het aanleggen van migratieroutes voor vissen. In bijlage, bij deze omzendbrief, vindt men een brief van de heer N. De Batselier, Gemeenschapsminister van Leefmilieu en Huisvesting, waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van de bouw van vistrappen of aangepaste stuwen in de onbevaarbare waterlopen.