75324 | 06.07.1994 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, Afvalwaterheffing (art. 4-6)

Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,VAN DEN BRANDE Luc

B.S., 23.09.1994, V.164, (189), 24246-24249

De nieuwe procedure inzake bezwaar tegen een afvalwaterheffing wordt bepaald (nieuwe par. 3 tot en met par. 7 van art. 35quinquiesdecies van hoofdstuk IIIbis van wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging).
De term 'a' voor het heffingsjaar 1994 wordt bepaald.
De bijlage I van het programmadecreet 1994 (lijst van de dossiers per gemeente) wordt aangepast.