77550 | 06.05.1994 V. nr. 325 (BHR) : Toepassing van de wet betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, door de erkende lokale volkshuisvestingsmaatschappijen

PATERNOSTER Léon

V. en A., BHR, 19.10.1994,1994-95, (45), 4322-4324

Op de vraag of het waar is dat de Brusselse Gewestelijke Huisvestigingsmaatschappij aan de erkende lokale volkshuisvestingsmaatschappijen de raad geeft de wet betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, niet toe te passen inzake ingenieurskunst, bouwkunst, studie en andere gelijkaardige opdrachten antwoordt de minister neen. Deze materies worden inderdaad geregeld door art. 50 van het KB 22.04.1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Deze wetgeving wordt daarenboven versterkt door de nieuwe teksten die in de sociale huisvestingssector van kracht zijn : het beheercontract Gewest BGH en het reglement BGH/OVM. Het reglement dat vanaf 13.07.1994 in de sociale huisvestingssector in werking treedt, bevestigt en bepaalt het wetgevend kader, waarin de voor de sociale huisvesting kenmerkende activiteiten zich afspelen. Dit reglement stelt vanaf het begin dat de vigerende wetten en reglementeringen (waaronder de wetgeving op de overheidsopdrachten) van toepassing dienen te zijn. Art. 14, 43, 51 en 53 van het reglement bevestigen de zorg van de BGH om de wetgeving op de openbare opdrachten te doen naleven en de naleving ervan te controleren. nvdr: art. 50 van het KB 22.04.1977 wordt vervangen door art. 78, par. 1 van het KB 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken