79986 | 21.02.1997 MB tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt
Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, PINXTEN Karel

BS 1997-03-18

Dit besluit betreft de instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt.
Om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt, wordt een beschermingszone ingesteld. Binnen dit gebied zijn de volgende maatregelen van toepassing:

  • 1. het is verboden oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken bij de teelt van aardappelen, tomaten en aubergines;
  • 2. elke teler moet volgende verplichtingen naleven:
    • zich verbinden niet meer dan eenmaal om de drie jaar op dezelfde plaats aardappelen, primeuraardappelen inbegrepen, te verbouwen;
    • zich onderwerpen aan controles en monsternemingen en gevolg geven aan alle verzoeken om teeltmaatregelen en bedrijfshygiĆ«nische maatregelen uit te voeren, voorgeschreven door de Dienst Plantenkwaliteit en Plantenbescherming.
Een aantal uitzonderingen zijn voorzien evenals strafbepalingen bij overtreding.

Wordt opgeheven:
Het MB 12.01.1996 tot vaststelling van een beschermingszone en van minimummaatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, verwekker van bruinrot op aardappelen, zich in de Noorderkempen verspreidt (B.S., 20.02.1996, V. 166, (35), 3569-3671)

nvdr: dit besluit werd opgeheven door het MB 14.02.2000 (zie doc. nr. 162534)

nvdr: Het KB 03.05.1994 wordt op 10.09.2005 opgeheven door het KB 10.08.2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (zie doc. nr. 203679).