88502 | 01.06.1995 BVR houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne (Vlarem II)

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 31.07.1995, V.165, (147), 20546-21446; Verslag aan de Vlaamse Regering 20526-20539; Inhoudstafel 20539-20546; B.S., 29.09.1995, V.165, (189), 27657-27671; Verslag aan de Vlaamse Regering; Inhoudstafel 27671-27678; Advies van de Raad van State 27678-27729 (aanvulling)

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).