90837 | O.M. / V.H.G., M.A., n.v. T.P.
Corr. Gent, 13 september 1994, 21e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 336-338

Een private vijver die gevoed wordt door het water van een sloot behorende tot het openbaar hydrografisch net en die opnieuw uitmondt in die sloot, maakt een geïntegreerd deel uit van het openbaar hydrografisch net. De lozing van koelwater in de vijver wordt zowel onder de oppervlaktewaterenwet als onder het milieuvergunningsdecreet, beschouwd als de lozing van afvalwater en is dan ook onderworpen aan een lozingsvergunning. De adjunct-politiecommissaris is op grond van zijn algemene opsporingsbevoegdheid gerechtigd proces-verbaal op te maken en waterstalen te nemen zonder gehouden te zijn tot de specifieke voorschriften inzake staalname zoals die gelden voor de toezichthoudende ambtenaren.

 link