9730 | 09.01.1991 BVE houdende voorlopige aanwijzing van de ambtenaren belast met de taken inzake inspectie en vergunningen bedoeld in de artikelen 53 en 57 van het dec. 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 16.01.1991, V.161, (11), 990; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 131

De taken inzake inspectie en vergunning, wat betreft afval, bedoeld in art. 53 en wat betreft de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreingiging, bedoeld in art. 57 van het decreet bestuurlijk beleid, worden tot datum van volledige uitvoering van de overdracht van personeel vanuit de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering naar de Vlaamse Executieve, zoals vroeger door de ambtenaren van deze maatschappijen uitgeoefend.