Polder De Koebeemden 

Bij besluit van de Vlaamse regering van 25 februari 2011 werd de Polder De Koebeemden opgeheven (BS 16 maart 2011).