Polder Mostaardpot en Fermerijbeemden 

 

Bij besluit van de Vlaamse regering dd. 29 mei 2009 werd de polder Mostaardpot en Fermerijbeemden opgeheven (BS 3 augustus 2009)