Polder Niel-Wullebeek-Schelle 

 

Opgeheven bij besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009 (BS 27 juli 2009)