Polder Oud-Noordland 

Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2012 houdende de opheffing van de polders Oud-Noordland en Nieuw-Noordland