Sinte Catharine Polder 

 

Polder werd opgeheven bij besluit van de Vlaamse regering dd. 15 juni 2007 (BS 10 augustus 2007)