108972 | De regel 'non bis in idem' als grondbeginsel inzake lokale belastingen
VAN DOOREN Eric

De Provincie, juni 1996, (2), 19-23

De regel 'non bis in idem' als grondbeginsel inzake lokale belastingen is het verbod met eenzelfde belasting of belastingen van dezelfde aard in hoofde van de belastingplichtige tweemaal dezelfde belastbare stof te treffen. Allereerst wordt in dit artikel de aard en de draagwijdte van dit beginsel en enkele toepassingen onderzocht.
Daarna wordt nagegaan in hoeverre het principe geldingskracht bezit op het terrein van de lokale belastingen en in welke mate deze toepassing afwijkt van de regeling en de interpretatie ten aanzien van andere belastingheffende overheden. Met lokale belastingen worden de belastingen geheven door de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de polders en de wateringen bedoeld.