165841 | Polders en wateringen
PLETS Nicole

Lok.Reg.Bel., juli 2000, (3), 99-127

Eerst wordt in dit artikel de historiek van de polders en wateringen van privaatrechtelijke naar publiekrechtelijke instellingen met behoud van belastingbevoegdheid uiteengezet.
Daarna wordt de aard van de heffing en de belastingbevoegdheid van polders en wateringen onderzocht.
Na het beschrijven van de hoofdelementen van de belasting (belastbare materie, heffingsgrondslag, tarief en vrijstellingen), komt de procedure aan bod (toepasselijke wetgeving en huidige procedure).