186198 | Recente ontwikkelingen in de eigenlijke regionale belastingen
VAN VYVE Cathy

Brugge:die Keure, 2003,65-131

Deze bijdrage gaat in op de recente ontwikkelingen in de eigenlijke regionale fiscaliteit en beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen inzake onder andere afvalwaterheffingen, afvalheffingen, leegstandsheffingen, mestheffingen, zowel op het vlak van wetgeving, rechtspraak als rechtsleer.

De tekst is ingedeeld als volgt:

 • inleiding;
 • algemene opmerking;
 • recente ontwikkelingen in de eigenlijke regionale fiscaliteit van het Vlaams Gewest:
  • de Vlaamse afvalstoffenheffing;
  • de Vlaamse oppervlaktewaterheffing;
  • de grondwaterheffing;
  • de Vlaamse meststoffenheffing;
  • de Vlaamse leegstandsheffing woningen en gebouwen;
  • de Vlaamse leegstandsheffing bedrijfsruimten;
  • de dossiertaks;
  • de planbatenheffing.
 • recente ontwikkelingen in de eigenlijke regionale fiscaliteit van het Waalse Gewest:
  • de vestiging, de invordering en de geschillen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen;
  • de afvalstoffenheffing;
  • de afvalwaterheffing;
  • de belasting op de verlaten woningen;
  • de belasting op afgedankte bedrijfsruimten;
  • de belasting op automaten.
 • recente ontwikkelingen in de regionale fiscaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • de belasting op afval;
  • afvalwaterheffing;
  • overige heffingen.
 • conclusie.

nvdr: deze tekst is een bijdrage uit het 'Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2003 - Lokale en regionale belastingen: grondig en bondig', zie doc. nr. 186190