196430 | Website Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen v.z.w.
Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen v.z.w.

www.vvpw.be

Deze site biedt informatie over de Vlaamse polder- en wateringbesturen, de relevante wetgeving, het Integraal Waterbeheer evenals een rubriek parlementaire vragen.

Je kan er onder meer de presentatie van de heer Van Bossuyt 'Polders en Wateringen & Integraal Waterbeleid' en de paper 'Fiscale bevoegdheid P/W' door Wendy Altobello raadplegen. Er werden ook nieuwe kaarten toegevoegd onder de rubriek polders / wateringen.

 link