196624 | Voedselafvalverbrijzelaars: wat mag en wat niet?
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

www.ovam.be

GFT-afval is een huishoudelijke afvalstof die volgens de vigerende milieuwetgeving onder geen beding mag verwijderd worden via lozing in de riolering of in het oppervlaktewater rechtstreeks.

Een voedselafvalverbrijzelaar is een elektrisch apparaat dat voedselresten vermaalt tot kleine deeltjes, die kunnen opgevangen worden. Meestal worden echter de verbrijzelde voedselresten en de vloeibare fractie die overblijven gewoon met het afvalwater afgevoerd naar de riolering. Een dergelijk gerbuik van voedselafvalverbrijzelaars strookt niet met de principes van het Vlaamse milieubeleid en is verboden volgens de huidige wetgeving.

nvdr: Dit document is eveneens raadpleegbaar op de website www.mina.vlaanderen.be.

 link