206926 | Overeenkomstig sturen? Centraal - lokale relaties in het Vlaamse water- en afvalbeleid
BURSENS Peter
GEERAERTS Kristof
LEROY Pieter

Antwerpen:Universiteit Antwerpen, 2005,219 p.

Dit boek is een verslag van een onderzoek over het huishoudafval- en waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen. Een belangrijke doelstelling was te zien in welke mate de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de gemeente- en provinciebesturen kon worden verbeterd.

Inhoudsopgave:

  1. Inleiding, analytisch en methodologisch kader;
  2. De sturing van het gemeentelijk huishoudelijk afvalbeleid door de Vlaamse overheid;
  3. De sturing van het lokale waterzuiveringsbeleid vanuit de Vlaamse overheid;
  4. De betrokkenheid van gemeenten en provincies bij de besluitvorming rond de samenwerkingsovereenkomst;
  5. De betrokkenheid van gemeenten en provincies bij de besluitvorming over de verdeling van de kerntaken in het afvalbeleid;
  6. Sturing van lokaal afval- en waterbeleid vergeleken: conclusies en aanbevelingen;
  7. Bibliografische referenties;
  • Bijlage 1: niet-limitative lijst van onderzochte documenten;
  • Bijlage 2: namenlijst van de ge├»nterviewden;
  • Bijlage 3: inschatting van de invloed van de gemeenten en de provincies, een overzicht.